Dự án

Trang chủ Dự án

Dự án | Mở rộng Oxit / Nhà máy Núi Pháo

Thiết kế chi tiết, Chế tạo, Lớp lót cao su và Cung cấp Bồn và Phễu, Chất làm dày, Đường ống, Kết cấu thép…

Xem thêm

Dự Án | Nhà máy cô đặc Ozernoye.

Lisemco 5 thực hiện thiết kế chi tiết, Chế tạo, Lót cao su và Lắp ráp 11 ô tuyển nổi.

Xem thêm

Dự Án | Nhà máy cô đặc Ozernoye

Thiết kế chi tiết, chế tạo, Lót cao su, đường ống và kết cấu thép cho nhà máy mài IsaMill

Xem thêm

Dự Án | Cầu Hoàng Văn Thụ

Lisemco 5 thiết kế chi tiết, gia công và lắp đặt kết cấu thép.

Xem thêm

Dự Án | Cầu sông Nile

Lisemco 5 đã thực hiện Thiết kế chi tiết, Gia công và bàn giao kết cấu thép.

Xem thêm

Dự Án | Cầu thép N-70

Lisemco 5 đã thực hiện thiết kế chi tiết, gia công và bàn giao kết cấu thép.

Xem thêm

Dự Án | Cầu Rào 1

Lisemco 5 đã thực hiện Thiết kế chi tiết, Gia công và lắp đặt kết cấu thép.

Xem thêm

Dự Án | Nhà máy nhiệt điện khí

Lisemco 5 đã thực hiện Chế tạo, lắp đặt và cung cấp 08 Hệ thống phân luồng và hệ thống Ngăn xếp.

Xem thêm

Dự Án | Hệ thống xử lý nguyên liệu / Nhà máy điện đốt than Matarbari USC

Lisemco 5 đã thực hiện Thiết kế chi tiết, Gia công và bàn giao Kết cấu thép.

Xem thêm

Dự Án | Cẩu Container/ Tân Cảng Hải Phòng

Lisemco 5 đã Thiết kế chi tiết, chế tạo và lắp đặt 02 cần cẩu.

Xem thêm

Dự Án | Cần cẩu RTG / Tân Cảng Sài Gòn.

Lisemco 5 đã thực hiện Thiết kế chi tiết, Chế tạo và lắp ráp 04 Cầu trục

Xem thêm

Dự Án | Đóng tàu

Lisemco 5 đã thực hiện Thiết kế chi tiết, Chế tạo, lắp đặt, Thử nghiệm và giao hàng

Xem thêm